trung tâm tri thức việt, trung tam tri thuc viet, học kế toán, học ke toan
trung tâm tri thức việt, trung tam tri thuc viet, học kế toán, học ke toan

Facebook

 • Thông tư số 34/2013/TT-BTC – hướng dẫn về lệ phí trước bạ

  Thông tư số 34/2013/TT-BTC – hướng dẫn về lệ phí trước bạ   Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ   – Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; […]

 • Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng theo thông tư 06/2012

  Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng theo thông tư 06/2012 Ngày 11 tháng 1 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định […]

 • Thông tư mới hướng dẫn 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Thông tư mới hướng dẫn 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 161/2007/TT-BTC Ngày 31 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam trên tổng số 26 Chuẩn mực kế toán đã ban hành. Thông tư 161 hướng dẫn […]

 • Thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/08/2012

  Thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/08/2012 Thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 21/08/2012 : Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế […]

Sơ đồ

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ Yahoo

VP Tuyển Sinh 3E3 - (04)6652.2789


Hỗ trợ Yahoo

VP Tuyển Sinh Nhổn - (04)6652.4399

Liên hệ bằng Skype với chúng tôi


Thống kê

  hit counter code

Các loại sổ sách kế toán

CÁC LOẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 

1. Các đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự phải mở sổ sách kế toán theo mẫu quy định để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lưu giữ toàn bộ số liệu kế toán làm cơ sở lập báo cáo tài chính nghiệp vụ thi hành án dân sự.

winrar

2. Sổ sách kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự gồm 2 loại:

 

- Sổ của phần kế toán tổng hợp gọi là sổ kế toán tổng hợp. Sổ kế toán tổng hợp có 2 sổ là Sổ Nhật ký chung và Sổ Cái.

 

- Sổ của phần kế toán chi tiết gọi là sổ kế toán chi tiết. Sổ kế toán chi tiết gồm các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

 

3. Sổ Nhật ký:

Dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian.

 

4. Sổ Cái:

Dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán). Số liệu trên Sổ Cái phản ánh một cách tổng quát tình hình thu, chi thi hành án; tình hình phải thu, đã thu của người phải thi hành án, tình hình phải trả, đã trả cho người được thi hành án; tình hình quản lý các loại tài sản thi hành án, tiền quỹ phát sinh trong quá trình thi hành án.

 

5. Sổ, thẻ kế toán chi tiết:

- Dùng để phản ánh chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt mà trên Sổ Cái chưa phản ánh được. Sổ kế toán chi tiết cung cấp các số liệu chi tiết về tình hình thu, chi tiền, tài sản thi hành án theo từng quyết định thi hành án đến khi kết thúc vụ việc thi hành án.

 

Các chỉ tiêu khác căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt mà mỗi mẫu sổ có những chỉ tiêu quản lý và kết cấu riêng.

 

Trung tâm đào tạo kế toán tri thức việt chuyên dạy lên sổ sách , lập báo cáo tài chính thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toánLượt xem: (68)

Comments

comments

BÀI VIẾT LIÊN QUAN