Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần VI)

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần VI) V. KÊ KHAI, NỘP THUẾ 1. Kê khai thuế 1.1 Đối tượng kê khai thuế - Cơ quan chi trả thu nhập cho cá...

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần II)

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần II) II. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1. Ðối tượng nộp thuế. Các cá nhân là công...

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần I)

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần I) I. KHÁI NIỆM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1. Khái niệm. Thuế thu nhập cá nhân ( TNCN) đã được áp dụng từ...

TIN MỚI NHẤT

Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng...

Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.11           Căn cứ Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi,...