0976738989

Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT

Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT Nếu đơn vị có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc...

Hướng dẫn kế toán lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

Hướng dẫn kế toán lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý Căn cứ điểm 3 mục III phần B Thông tư số...

Những điều doanh nghiệp cần lưu ý về thuế Thu nhập doanh nghiệp khi...

Những điều doanh nghiệp cần lưu ý về thuế TNDN khi quyết toán thuế Đây là loại thuế mà các cơ quan thuế quan tâm nhất,...

Lập kế hoạch trong kiểm toán báo cáo tài chính

Lập kế hoạch trong kiểm toán báo cáo tài chính Lập kế hoạch trong kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò...
- Advertisement -
0FansLike
627FollowersFollow
6,415SubscribersSubscribe
Count per Day - DEBUG: 0 s
 1. Server: Apache
  PHP: 7.0.31
  mySQL Server: 5.6.40
  mySQL Client: 5.6.40
  WordPress: 4.9.8
  Count per Day: 3.5.7
  Time for Count per Day: 2018-08-15 17:43
  URL: www.ketoantrithucviet.com/category/tin-tuc-su-kien/thue-tndn/
  Referrer:
  PHP-Memory: peak: 59.97 MB, limit: 128M
 2. POST:
  array(0) { }
 3. Table:
  wp_cpd_counter: id = int(10)   ip = int(10) unsigned   client = varchar(500)   date = date   page = mediumint(9)   country = char(2)   referer = varchar(500)  
 4. Options:
  version = 3.5.7
  onlinetime = 60
  user = 1
  user_level = 0
  autocount = 1
  dashboard_posts = 20
  dashboard_last_posts = 20
  dashboard_last_days = 7
  show_in_lists = 1
  chart_days = 60
  chart_height = 100
  countries = 20
  exclude_countries =
  startdate = 2010-7-10
  startcount = 0
  startreads = 0
  anoip = 0
  massbotlimit = 25
  clients = Firefox, MSIE, Chrome, Safari, Opera,
  ajax = 0
  debug = 1
  referers = 1
  referers_cut = 0
  fieldlen = 150
  localref = 1
  dashboard_referers = 20
  referers_last_days = 7
  no_front_css = 0
  whocansee = publish_posts
  backup_part = 100000
 5. called Function: count page: x
 6. called Function: getPostID page ID: -4321
 7. Post Type: - count it
 8. called Function: count (variables) isBot: 1 countUser: 1 page: -4321 userlevel: -1
 9. showFields : 0.00059 - 58.00 MB
  rows - SHOW FIELDS FROM `wp_cpd_counter`

GeoIP: dir=0 file=- fopen=true gzopen=true allow_url_fopen=true