Kế toán thanh toán

  Lượt xem: 106

Kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là một phần của kế toán tổng hợp, công việc này cũng gần với công việc của một kế toán công nợ. Vậy Kế toán thanh toán làm những công việc gì trong doanh nghiệp?

 

Kế toán thanh toán là gì?

 • Tuy kế toán thanh toán là một bộ phận của kế toán tổng hợp nhưng nó không phải là kế toán tổng hợp vì kế toán tổng hợp là tập hợp toàn bộ quá trình của tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, thanh toán , giá thành….
 • Kế toán thanh toán theo dõi thường xuyên liên tục các khoản nợ của khách hàng và khoản phải trả của Doanh nghiệp đồng thời lên kế hoạch thu nợ và thanh toán nợ đảm bảo cho vòng tiền của doanh nghiệp.

Kế toán thanh toán làm những việc gì?

 • Để việc lập phiếu thu – phiếu chi hợp pháp, theo đúng chế độ kế toán, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty cần phải quy định các chứng từ tương ứng kèm theo để những yêu cầu thanh toán không phù hợp sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời. Kế toán thanh toán thực hiện quy trình thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp. Công việc đó bao gồm:

Bộ phận tiếp nhận đề nghị thu – chi có thể là kế toán tiền mặt hoặc kế toán ngân hàng.

 • Chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền (phiếu chi, Uỷ nhiệm chi) có thể là: Giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, thông báo nộp tiền, hoá đơn, hợp đồng, …
 • Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền (phiếu thu, Uỷ nhiệm thu) có thể là: Giấy thanh toán tiền tạm ứng, hoá đơn, hợp đồng, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản góp vốn, …

Đối chiếu chứng từ, đề nghị

 • Kế toán tiền mặt (kế toán ngân hàng) đối chiếu các chứng từ và đề nghị thu – chi, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của phụ trách bộ phận liên quan và tuân thủ các quy định, quy chế tài chính của Công ty). Sau đó chuyển cho kế toán trưởng xem xét.

Kiểm tra lại

 • Kế toán trưởng kiểm tra lại, ký vào đề nghị thanh toán và các chứng từ liên quan.

Phê duyệt của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.

 • Căn cứ vào các quy định và quy chế tài chính, quy định về hạn mức phê duyệt của Công ty, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền xem xét phê duyệt đề nghị thu – chi. Các đề nghị chi/mua sắm không hợp lý, hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung các chứng từ liên quan.

Lập chứng từ thu – chi

 • Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: Kế toán tiền mặt lập và in phiếu thu – chi
 • Đối với giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm thu (UNT)/ uỷ nhiệm chi (UNC)

 Ký duyệt

 • Ký duyệt chứng từ thu – chi: Kế toán trưởng ký vào PT/UNT hoặc PC/UNC

Thực hiện thu – chi tiền:

 • Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: Khi nhận được phiếu thu hoặc phiếu chi (do kế toán lập) kèm theo chứng từ gốc , Thủ quỹ phải:

Kiểm tra số tiền trên phiếu thu (Phiếu chi) với chứng từ gốc

Kiểm tra nội dung ghi trên  phiếu thu (Phiếu chi) có phù hợp với chứng từ gốc

Kiểm tra ngày , tháng lập  phiếu thu (Phiếu chi) và chữ ký của người có thẩm quyền.

Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.

Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào phiếu thu hoặc Phiếu chi.

Thủ quỹ ký vào  phiếu thu hoặc Phiếu chi và giao cho khách hàng 01 liên.

Sau đó thủ quỹ căn cứ vào  phiếu thu hoặc Phiếu chi ghi vào Sổ Quỹ.

Cuối cùng, thủ quỹ chuyển giao 02 liên còn lại của  phiếu thu hoặc Phiếu chi cho kế toán.

 • Đối với thu chi tiền qua ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập và nộp UNT/UNC, séc, … cho ngân hàng.

Comments

comments