Lịch khai giảng tin học

    Lượt xem: 78

LỊCH KHAI GIẢNG TIN HỌC

Sáng: 7h30 – 9h30, 9h30 – 11h30

Chiều: 14h – 16h

Tối: 18h – 20h,   16h – 18h

 

Chương trình

Khóa học

Lịch học

Thời gian học

Ngày KG

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Tin học văn phòng tổng hợp

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

Tin học văn phòng nâng cao

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

Quản lý máy tính văn phòng

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

Microsoft Word

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

Microsoft Excel

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

Microsoft Power Point

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

ĐỒ HOẠ LẬP TRÌNH

Photoshop/ Corel Draw/ Flash

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

Auto Cad 2D / 3D

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

3D Max/ Etab/ SAP/ Project/ Revit

Từ T2 –> T7

Tối

Liên tục

Pascal, C, C++, Visual Basic / Fox Pro, Access, Oracle

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

Lập trình Web, Thiết kế Web

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

MÔN KHÁC

Bảo trì máy tính

Từ T2 –> T7

Sáng/ Chiều/ Tối

Liên tục

Quản trị mạng

Từ T2 –> T7

Tối

Liên tục

Comments

comments