Giải mã đạo đức của kế toán viên chuyên nghiệp

Giải mã đạo đức của kế toán viên chuyên nghiệp Sẽ không có một quy tắc đạo đức chuẩn cho tất cả các kế toán viên. Phụ thuộc vào từng loại hình kế toán (kế toán nhà nước hay kế toán doanh nghiệp) và tổ chức mà bạn làm việc, sẽ có những quy định riêng […]

BHTDXK góp phần đảm bảo an toàn tài chính kế toán

BHTDXK góp phần đảm bảo an toàn tài chính kế toán trong hoạt động thương mại của quốc gia Ngày 10/4, tại Tp.Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (BHTDXK) với sự tham dự của hơn 200 đại biểu...

Vài nét mới sửa đổi, bổ sung về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Để thực hiện cải cách, triển khai xây dựng hệ thống chính sách Thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp; với mức động viên hợp lý nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, ngày 11/01/2012 Bộ Tài...