Cách tính kế toán thuế GTGT đầu vào

kế toán trọn gói tri thức việt

CÁCH TÍNH KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO   Khi tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ, có hóa đơn chứng từ ghi nhận nghiệp vụ phát sinh là hợp lệ, thuế GTGT được tính theo quy trình sau: Trong công việc hiện nay, khi nhập chứng từ tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ […]

kế toán trọn gói tri thức việt

Cách tính kế toán thuế GTGT đầu vào

CÁCH TÍNH KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO   Khi tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ, có hóa đơn chứng từ ghi nhận nghiệp vụ phát sinh là hợp lệ, thuế GTGT được tính theo quy trình sau: Trong công việc hiện nay, khi nhập chứng từ tiếp nhận...