Thuế gõ cửa…..kế toán phải chuẩn bị gì?

kế toán tổng hợp tri thức việt

Thuế gõ cửa…..kế toán phải chuẩn bị gì? Trong suốt quá trình làm kế toán của mình bất kì một kế toán viên nào dù là kì cựu hay mới vào nghề đều ngán ngẫm khi làm việc với cơ quan thuế. Vì trong quá trình làm việc khá nhiều vấn đề phát sinh, nhiều […]