Khoá học Photoshop cơ bản + nâng cao

photoshop

Photoshop cơ bản + nâng cao   Nội dung chương trình: PHẦN I: CƠ BẢN – 12 Buổi Khoá đào tạo nhằm cung cấp cho học viên các công cụ giúp cho việc cắt ghép, tô màu, chỉnh sửa, xử lý các bức ảnh ở mức đơn giản. Buổi 1: Giới thiệu không gian làm việc […]

photoshop

Khoá học Photoshop cơ bản + nâng cao

Photoshop cơ bản + nâng cao   Nội dung chương trình: PHẦN I: CƠ BẢN – 12 Buổi Khoá đào tạo nhằm cung cấp cho học viên các công cụ giúp cho việc cắt ghép, tô màu, chỉnh sửa, xử lý các bức ảnh ở mức đơn giản. Buổi 1: Giới...