Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

nop-ho-so-ke-khai-thue-qua-mang

Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet: 1. Là những tổ chức, cá nhân được cấp mã số thuế và đang kê khai nộp thuế thường xuyên. 2. […]

nop-ho-so-ke-khai-thue-qua-mang

Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet: 1. Là những tổ chức, cá nhân được cấp mã số thuế và đang kê khai...