Thủ tục hoàn thuế dành cho kế toán

Học viên học kế toán thực hành doanh nghiệp sản xuất

Thủ tục hoàn thuế dành cho kế toán 1. Điều kiện hoàn thuế GTGT: không thay đổi Nguyên tắc chung – Là Doanh Nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; – Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra trong 3 tháng liên tục; – Hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án […]

Học viên học kế toán thực hành doanh nghiệp sản xuất

Thủ tục hoàn thuế dành cho kế toán

Thủ tục hoàn thuế dành cho kế toán 1. Điều kiện hoàn thuế GTGT: không thay đổi Nguyên tắc chung – Là Doanh Nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; – Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra trong 3 tháng liên tục; – Hàng hóa,...

Khóa đào tạo kế toán trọn gói từ A-Z(trên Excel, Misa)

Khóa đào tạo kế toán thực hành trọn gói từ A-Z (Dành cho học viên đã biết về kế toán) ĐẶC BIỆT: ĐĂNG KÝ NHÓM >= 6 BẠN THÌ ĐƯỢC GIẢM THÊM 200.000Đ ĐĂNG KÝ NHÓM >= 3 BẠN THÌ ĐƯỢC GIẢM THÊM 100.000Đ Miễn phí khóa học kê...

Nguyên tắc trong chuẩn mực kế toán

Nguyên tắc trong chuẩn mực kế toán Nguyên tắc trong chuẩn mực kế toán là các nguyên tắc nhằm làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất. Vậy, chuẩn mực kế toán...