Khoá Thực hành kế toán dành cho DN Xây Lắp

kế toán xây lắp

Thực hành kế toán tổng hợp, kế toán thuế, BCTC dành cho DN Xây dựng, công trình Nội dung : 1. Học lý thuyết nâng cao về các hoạt động liên quan đến kế toán xây lắp , xây dựng – Lý thuyết nâng cao về thực tiễn kế toán doanh nghiệp xây lắp, xây […]

kế toán xây lắp

Khoá Thực hành kế toán dành cho DN Xây Lắp

Thực hành kế toán tổng hợp, kế toán thuế, BCTC dành cho DN Xây dựng, công trình Nội dung : 1. Học lý thuyết nâng cao về các hoạt động liên quan đến kế toán xây lắp , xây dựng – Lý thuyết nâng cao về thực tiễn kế toán...