Học Tin học văn phòng cơ bản đến nâng cao (Word, Excel)

Khóa học tin học văn phòng từ cơ bản ->nâng cao Khai giảng các lớp học tin học văn phòng cấp tốc SIÊU KHUYẾN HỌC GIẢM 50% HỌC PHÍ KHOÁ HỌC CHỈ CÒN 890.000đ ĐẶC BIỆT: Giảm thêm 50.000đ dành cho nhóm đăng ký>=03 bạn. Giảm thêm 100.000đ dành cho nhóm đăng ký>=06 bạn.   Trong xu thế […]

Học Tin học văn phòng cơ bản đến nâng cao (Word, Excel)

Khóa học tin học văn phòng từ cơ bản ->nâng cao Khai giảng các lớp học tin học văn phòng cấp tốc SIÊU KHUYẾN HỌC GIẢM 50% HỌC PHÍ KHOÁ HỌC CHỈ CÒN 890.000đ ĐẶC BIỆT: Giảm thêm 50.000đ dành cho nhóm đăng ký>=03 bạn. Giảm thêm...

tin học văn phòng tri thức việt

Trình chiếu điện tử MS.Powerpoint

Trình chiếu điện tử MS.Powerpoint Nội dung khoá trình chiếu điện tử Powerpoint: Khoá đào tạo  trình chiếu điện tử nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng để giúp học viên có thể tự tin xây dựng một bài tập lớn, một đồ án...