Mô tả chi tiết công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

trung tâm tin học kế toán tri thức việt ky năng xin việc kế toán sinh viên cần

Mô tả công việc của kế toán trưởng 1. Điều khoản chung của kế toán trưởng 1.1. Bảng mô tả công việc này xác định nhiệm vụ chức năng, quyền lợi và trách nhiệm của kế toán trưởng doanh nghiệp. 1.2. Kế toán trưởng được bổ nhiệm và miễn nhiệm theo luật pháp về lao […]