27 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn kế toán

27 CÂU HỎI THƯỜNG HAY GẶP KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC KẾ TOÁN 1. Bạn hãy cho biết tại sao Bạn theo nghề kế toán? 2. Bạn hiểu mục đích của công việc kế toán là thế nào? 3. Bạn có những tố chất nào phù hợp với công việc kế toán? 4. Nghề kế […]

27 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn kế toán

27 CÂU HỎI THƯỜNG HAY GẶP KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC KẾ TOÁN 1. Bạn hãy cho biết tại sao Bạn theo nghề kế toán? 2. Bạn hiểu mục đích của công việc kế toán là thế nào? 3. Bạn có những tố chất nào phù hợp với công việc kế toán? 4....