Thơ tình kế toán 01

Thơ tình kế toán 01 Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên    Ta quen nhau cũng gần hai niên độ Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát […]

Thơ tình kế toán 01

Thơ tình kế toán 01 Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên    Ta quen nhau cũng gần hai niên độ Biết bao nhiêu nghiệp vụ...