Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo quy định sau: 1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp […]

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo quy định sau: 1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập...