Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần II)

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần II) II. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1. Ðối tượng nộp thuế. Các cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài, cá nhân khác định cư tại Việt Nam […]

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần II)

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần II) II. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1. Ðối tượng nộp thuế. Các cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài, cá nhân khác...