Tư vấn kế toán thuế

    Lượt xem: 3465

DV tư vấn kế toán thuế

Một vấn đề được đặt ra cho mọi doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh là Nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước; Lợi ích từ việc tiết kiệm thuế sẽ tạo ưu thế cạnh tranh trong kinh doanh rất quan trọng. Do đó khả năng giảm thuế đến mức tối thiểu tạo lợi thế cạnh tranh tuỳ thuộc rất nhiều vào việc hoạch định một chiến lược chủ động tiết kiệm thuế dựa trên sự tuân thủ các qui định của pháp luật;

Chúng tôi sẽ cung cấp các hiểu biết chuyên sâu về các Luật thuế và các tập quán thực hiện nhằm giúp khách hàng giải quyết những thách thức và những biến đổi thường xuyên của chính sách thuế của Nhà nước. Dịch vụ của chúng tôi là:
– Tư vấn kê khai thuế.
– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
– Hướng dẫn các nội dung của các Luật thuế.
– Tư vấn về các luật thuế quốc tế.
– Hoạch định kế hoạch tiết kiệm thuế.
– Hỗ trợ các doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc trong lĩnh vực thuế…

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng DV kế toán: 024.6295.9666 – 0976.73.8989

 

Comments

comments