Kế toán doanh nghiệp là gì?

  Lượt xem: 3826

Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là gì? Người làm kế toán cần phải nắm được những yêu cầu và nội dung gì của kế toán doanh nghiệp. Đây là một khái niệm rất quan trọng cần phải nắm được khi làm kế toán. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé.

Kế toán doanh nghiệp là gì?

 • Trong bất kỳ quốc gia nào, ở các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức kinh tế… kế toán bao giờ cũng có vị trí đặc biệt quan trọng. Kế toán ở các Doanh nghiệp là bộ phận không thể thiếu ở bộ máy hoạt động của Doanh nghiệp đó. Nghề kế toán đòi hỏi bạn phải trung thực, cẩn thận, năng động, sáng tạo…
 • Kế toán doanh nghiệp là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người làm kế toán phải được cung cấp các công cụ tự động hóa hiệu quả và đáng tin cậy.

Các phần hành của kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp được tiến hành tương ứng với luật pháp Việt Nam theo tất cả các phần hành kế toán:

 • Giao dịch tiền gửi và tiền mặt;
 • Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình;
 • Kế toán nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm;
 • Kế toán chi phí và hạch toán giá thành;
 • Giao dịch ngoại tệ;
 • Hạch toán với đối tác (người mua, người bán);
 • Hạch toán với người nhận tạm ứng;
 • Hạch toán tiền lương với người lao động;
 • Hạch toán với ngân sách.

Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp là gì?

Nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp là thu thập xử lý thông tin kế toán, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính và phân tích thông tin số liệu kế toán. Vậy nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp là những gì?

 • Thu thập, xử lý thông tin kế toán, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm về tài chính, kế toán.
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Đối tượng của kế toán doanh nghiệp là gì?

Đối tượng kế toán doanh nghiệp gồm tài sản cố định, nợ phải thu, phải trả, thuế và các khoản liên quan đến doanh nghiệp ….

Theo điều 9 Luật kế toán, đối tượng kế toán doanh nghiệp gồm:
 • Tài sản cố định, tài sản lưu động;
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;
 • Các khoản phải thu, chi phí kinh doanh, chi phí khác và thu nhập;
 • Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước;
 • Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Các tài sản khác có liên quan đến doanh nghiệp.

Các yêu cầu của kế toán doanh nghiệp là gì?

Để hoạt động kế toán doanh nghiệp có hiệu quả cao thì cũng cần có những yêu cầu nhất định

 • Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán….
 • Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
 • Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh trung thực hiện tại, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước.
 • Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh được.

Comments

comments