BẢNG HỌC PHÍ KHỐI KẾ TOÁN

    Lượt xem: 758

BẢNG HỌC PHÍ KẾ TOÁN – ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Xem video giới thiệu về trung tâm tai đây: https://www.youtube.com/channel/UCSyUFMW1XiFzoDxbmkRuXVA/videos

STT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

SỐ BUỔI

HỌC PHÍ

CHỨNG CHỈ

01Kế toán tổng hợp15900.000đ

ĐAI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CẤP

02Kế toán thuế10800.000đ
03Kế toán trưởng303.000.000đ

Giáo trình, giảng viên, chứng chỉ của trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

BẢNG HỌC PHÍ KHỐI KẾ TOÁN THỰC HÀNH

TRÊN CHỨNG TỪ SỐNG VÀ TRÊN PHẦN MỀM

BẢNG HỌC PHÍ KẾ TOÁN 1 THÔNG TIN KHUYẾN HỌC CÁC KHOÁ TIN HỌC   KẾ TOÁN

 

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng đào tạo: (04)6652.2789(04)6295.8666  Hotline: 01699.13.6789

 

 

 

Comments

comments