Kế toán thuế ở công ty mới thành lập phải làm những gì

    Lượt xem: 218

 

Kế toán thuế ở công ty mới thành lập phải làm những gì ?

Kế toán Tri Thức Việt xin được chia sẻ:

–          Nhận lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế (bây giờ đã được gộp vào thành một mã số)

–          Kê khai nộp thuế môn bài trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Đăng ký kinh doanh

–          Chọn hình thức phát hành hoá đơn:

 Hoá đơn đặt in là hoá đơn do các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

–          Chọn mẫu, chọn nhà in để in hoá đơn GTGT

–          Liên hệ với cơ quan thuế nơi quản lý DN (Cục, chi cục) để biết cán bộ quản lý  DN mình đồng thời làm các thủ tục phát hành hoá đơn GTGT: Có công văn phát hành hoá đơn gửi cơ quan thuế 5 ngày trước khi phát hành hoá đơn GTGT

–          Thực hiện mở sổ sách kế toán (theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC hay  15/2006/QĐ-BTC)

–          Thực hiện mở tài khoản tại các ngân hàng

–          Làm các tờ khai theo quy định của cơ quan thuế

–          Xây dựng các quy trình kế toán, quy chế tài chính, các định mức chi phí… dựa trên các quy định của Nhà nước

* Thuê văn phòng công ty:

–          Nếu thuê VP của cá nhân thì phải làm thủ tục nộp thuế cho chủ nhà. Từ ngày 1/1/2009  có 3 sắc thuế: Thuế môn bài, GTGT của thuê nhà, thu nhập cá nhân. Tòan bộ chi phí điện, nước, điện thoại mang tên chủ nhà trên hoá đơn chủ nhà thì vẫn được tính vào chi phí nhưng không được khấu trừ vào thuế và toàn bộ hoá đơn này kê vào mẫu 03/TNDN bảng kê thanh toán và điện nước.

–          Nếu không làm thủ tục nộp thuế cho chủ nhà thì phải làm hợp đồng mượn nhà, không có tiền thuê. Trường hợp này các hóa đơn điện nước không mang tên công ty sẽ không được coi là chi phí hợp lệ.

* Vốn đăng ký kinh doanh

–          Xác nhận vốn góp: theo đăng ký kinh doanh và theo thực tế

–          Các cổ đông góp vốn bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hay bằng NVL, tài sản, hàng hoá đều phải được ghi nhận trong các biên bản họp cổ đông, thành viên

–          Nếu góp vốn bằng tiền mặt thì phát hành phiếu thu, nếu góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng thì có sổ phụ và phiếu nộp tiền vào tài khoản công ty, nếu góp vốn bằng NVL, hàng hoá, tài sản… thì có biên bản giao nhận và các hồ sơ kèm theo, nếu góp bằng tài sản có quyền sở hữu thì phải làm thủ tục sang tên sở cho DN.

Trên đây là tổng quan về lý thuyết, còn để có cái nhìn thực tế, quy trình thực hiện đầy đủ thực tế thì các bạn kế toán có thể đăng ký tham gia KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH TẠI TRI THỨC VIỆT

Comments

comments