Làm kế toán trên Excel như thế nào?

    Lượt xem: 184

Làm kế toán trên Excel như thế nào?

Làm kế toán trên Excel như thế nào? Đây là câu hỏi được nhiều bạn sinh viên mới ra trường rất quan tâm bởi sự ứng dụng Excel trong công việc kế toán là rất hữu ích. Bạn đã biết cách sử dụng Excel này cho công việc của mình chưa?

Sự cần thiết của Excel trong công việc kế toán

Microsoft Excel là công cụ không thể thiếu đối với các bạn làm kế toán, nó giúp cho các kế toán viên không bị phụ thuộc vào bất kỳ phần mềm kế toán nào mà vẫn lên được bộ sổ sách, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất và báo cáo tài chính theo bộ tài chính quy định bằng chính sự thiết lập của mình. Chính vì thế, tầm quan trọng của Excel ngày càng phổ biến hơn và có ý nghĩa hơn.

 

Nội dung làm kế toán trên Excel như thế nào?

Khi làm kế toán trên Excel, bạn sẽ làm các việc như:

  • Phân tích các hoá đơn xem hoá đơn đó thuộc hoá đơn dịch vụ hay vật tư hàng hoá, sau đó nhập các nghiệp vụ phát sinh vào Bảng nhật ký chung.
  • Vào bảng kê nhập, bảng kê xuất sau đó ứng dụng các hàm lên kết để tạo lập tự động ra bảng Nhập- Xuất- Tồn kho hàng hoá và phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
  • Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (kết chuyển thuế, kết chuyển doanh thu, chi phí ra lỗ/lãi tháng đó bằng các hàm đơn giản như hàm (sumif, vlookup….)
  • Lên bảng cân đối tài khoản tháng và các loại sổ (Sổ công nợ phải thu, phải trả, sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản..) bằng các hàm liên kết.
  • Cuối cùng các bạn sẽ lên báo cáo tài chính và in sổ sách, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất..
  • Hiểu được bản chất quy trình các số liệu nhảy ra các sổ như thế nào? và bạn tự chủ trong việc làm sổ sách, báo cáo tài chính mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm kế toán nào.
  • Hiểu được bản chất quy trình các số liệu nhảy ra các sổ như thế nào? và bạn tự chủ trong việc làm sổ sách, báo cáo tài chính mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm kế toán nào.

Trung tâm Kế toán Tri Thức Việt mở các khóa học kế toán máy: Fast, Misa, Excel, nếu như chưa nắm vững những thao tác làm việc kế toán trên Excel, hãy liên hệ với chúng tôi để được đào tạo một cách thuần thục nhất.

Comments

comments