Kế toán máy fast là gì?

Kế toán máy fast là gì? Kế toán máy fast là gì? Sử dụng kế toán máy fast như thế nào trong các Doanh nghiệp? Bạn đã biết cách dùng phần mềm này chưa? Trung tâm Kế toán Tri Thức Việt sẽ hướng dẫn bạn một số thao tác trong việc ứng dụng phần mềm […]

Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là gì? Kế toán doanh nghiệp là gì? Người làm kế toán cần phải nắm được những yêu cầu và nội dung gì của kế toán doanh nghiệp. Đây là một khái niệm rất quan trọng cần phải nắm được khi làm kế toán. Chúng...

Kế toán bất động sản đầu tư là gì?

Kế toán bất động sản đầu tư là gì? Kế toán bất động sản đầu tư là gì? Khái niệm này tuy không mới nhưng chắc cũng còn xa lạ với nhiều kế toán viên bởi đây là hoạt động kế toán của một ngành riêng, có những đặc điểm...

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bởi vì quá trình tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa là thực hiện mục đích sản xuất và...

Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là gì và nội dung kế toán tiền lương Kế toán tiền lương là gì? Kế toán tiền lương đóng vai trò quan trọng như thế nào? Đây là một bộ phận rất quan trọng trong bộ máy kế toán bởi vì tiền lương là một loại...

Kế toán tiền gửi ngân hàng là gì?

Kế toán tiền gửi ngân hàng là gì? Kế toán tiền gửi ngân hàng là gì? Kế toán tiền gửi ngân hàng có giống với các công tác kế toán khác trong Doanh nghiệp không? Khi hạch toán tiền gửi ngân hàng, người làm kế toán cần chú ý những...

Kế toán ngân hàng kinh doanh

Kế toán ngân hàng kinh doanh Kế toán ngân hàng kinh doanh là gì? có đặc điểm gì đặc biệt so với kế toán trong các Doanh nghiệp? Khi làm kế toán ở trong các ngân hàng cần lưu ý những nguyên tắc nào trong việc luân chuyển chứng từ? Sau...

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì?

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì? Báo cáo tài chính tổng hợp là gì? Những biểu mẫu nào có trong báo cáo tài chính tổng hợp? Người làm kế toán khi lập báo cáo tài chính tổng hợp cần lưu ý đến những vấn đề gì? Hãy cùng Trung tâm...

Kế toán xuất khẩu là gì?

Kế toán xuất khẩu là gì? Kế toán xuất khẩu là gì? Bạn đã nắm được khái niệm này chưa? Đây là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong công tác xuất nhập khẩu mà người làm kế toán cần phải lưu ý kỹ để hạch toán sao cho chính...

Kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán Kế toán thanh toán là một phần của kế toán tổng hợp, công việc này cũng gần với công việc của một kế toán công nợ. Vậy Kế toán thanh toán làm những công việc gì trong doanh nghiệp?   Kế toán thanh toán là gì?...

Kê khai thuế môn bài

Kê khai thuế môn bài Kê khai thuế môn bài là hoạt động mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện hằng năm vì thuế môn bài là một loại thuế mang tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh...